గల్లా జయదేవ్ పంపించినట్టు... నన్ను ఎవరు ఏం చెయ్యలేరు

ABN, Publish Date - Apr 25 , 2024 | 01:21 AM

చిన్నప్పటి నుడి కస్టపడి ఈ సాథయికి వచ్చా .. ప్రజలకి మంచి చేయడానికి అన్ని వొదిలేసి రాజకీయాల్లోకి వచ్చాను . నన్ను జైలు కి పమైన నేను జైలు కి వెళ్ళడానికి కూడా సిందం గా ఉన్న, నేడు రాష్ట్రము లో జరిగే పరిణామాలు అయ్యాక ప్రజలపాయి జరిగే అరాచకాలు చూసి రాజకీయలోకి రావాలని నిర్ణయించుకున్న.

Pemmasani Chandra Sekhar:చిన్నప్పటి నుడి కస్టపడి ఈ సాథయికి వచ్చా .. ప్రజలకి మంచి చేయడానికి అన్ని వొదిలేసి రాజకీయాల్లోకి వచ్చాను .

నన్ను జైలు కి పమైన నేను జైలు కి వెళ్ళడానికి కూడా సిందం గా ఉన్న, నేడు రాష్ట్రము లో జరిగే పరిణామాలు అయ్యాక ప్రజలపాయి జరిగే అరాచకాలు చూసి రాజకీయలోకి రావాలని నిర్ణయించుకున్న.

మరింత సమాచారకు ఈ వీడియో ను చుడండి .

Updated at - Apr 25 , 2024 | 01:21 AM