నమ్రత పుట్టినరోజు, హాజరైన నగర సెలెబ్రెటీస్, ఫోటోస్ వైరల్

ABN, Publish Date - Jan 24 , 2024 | 04:30 PM

సూపర్ స్టార్ మహేష్ బాబు భార్య నమ్రత తన పుట్టినరోజును మొన్న ఎంతో ఘనంగా జరుపుకున్నారు. ఈ వేడుకకు మహేష్ కుటుంబ సభ్యులు, స్నేహితులతో పాటు, నారా బ్రాహ్మిణి, అల్లు స్నేహ రెడ్డి కూడా హాజరయ్యారు. ఈ ఫోటోస్ ఇప్పుడు వైరల్ అవుతున్నాయి

నమ్రత పుట్టినరోజు, హాజరైన నగర సెలెబ్రెటీస్, ఫోటోస్ వైరల్ 1/14
నమ్రత పుట్టినరోజు, హాజరైన నగర సెలెబ్రెటీస్, ఫోటోస్ వైరల్ 2/14
నమ్రత పుట్టినరోజు, హాజరైన నగర సెలెబ్రెటీస్, ఫోటోస్ వైరల్ 3/14
నమ్రత పుట్టినరోజు, హాజరైన నగర సెలెబ్రెటీస్, ఫోటోస్ వైరల్ 4/14
నమ్రత పుట్టినరోజు, హాజరైన నగర సెలెబ్రెటీస్, ఫోటోస్ వైరల్ 5/14
నమ్రత పుట్టినరోజు, హాజరైన నగర సెలెబ్రెటీస్, ఫోటోస్ వైరల్ 6/14
నమ్రత పుట్టినరోజు, హాజరైన నగర సెలెబ్రెటీస్, ఫోటోస్ వైరల్ 7/14
నమ్రత పుట్టినరోజు, హాజరైన నగర సెలెబ్రెటీస్, ఫోటోస్ వైరల్ 8/14
నమ్రత పుట్టినరోజు, హాజరైన నగర సెలెబ్రెటీస్, ఫోటోస్ వైరల్ 9/14
నమ్రత పుట్టినరోజు, హాజరైన నగర సెలెబ్రెటీస్, ఫోటోస్ వైరల్ 10/14
నమ్రత పుట్టినరోజు, హాజరైన నగర సెలెబ్రెటీస్, ఫోటోస్ వైరల్ 11/14
నమ్రత పుట్టినరోజు, హాజరైన నగర సెలెబ్రెటీస్, ఫోటోస్ వైరల్ 12/14
నమ్రత పుట్టినరోజు, హాజరైన నగర సెలెబ్రెటీస్, ఫోటోస్ వైరల్ 13/14
నమ్రత పుట్టినరోజు, హాజరైన నగర సెలెబ్రెటీస్, ఫోటోస్ వైరల్ 14/14

Updated at - Jan 24 , 2024 | 04:45 PM