ఇంటర్‌ పరీక్షల సందడి

ABN, Publish Date - Feb 28 , 2024 | 03:51 PM

రాష్ట్ర వ్యాప్తంగా ఇంటర్మీడియట్‌ మొదటి సంవత్సర పరీక్షలు బుధవారం ఉదయం 9 గంటలకు ప్రశాంతంగా ప్రారంభమయ్యాయి.

ఇంటర్‌ పరీక్షల సందడి 1/26
ఇంటర్‌ పరీక్షల సందడి 2/26
ఇంటర్‌ పరీక్షల సందడి 3/26
ఇంటర్‌ పరీక్షల సందడి 4/26
ఇంటర్‌ పరీక్షల సందడి 5/26
ఇంటర్‌ పరీక్షల సందడి 6/26
ఇంటర్‌ పరీక్షల సందడి 7/26
ఇంటర్‌ పరీక్షల సందడి 8/26
ఇంటర్‌ పరీక్షల సందడి 9/26
ఇంటర్‌ పరీక్షల సందడి 10/26
ఇంటర్‌ పరీక్షల సందడి 11/26
ఇంటర్‌ పరీక్షల సందడి 12/26
ఇంటర్‌ పరీక్షల సందడి 13/26
ఇంటర్‌ పరీక్షల సందడి 14/26
ఇంటర్‌ పరీక్షల సందడి 15/26
ఇంటర్‌ పరీక్షల సందడి 16/26
ఇంటర్‌ పరీక్షల సందడి 17/26
ఇంటర్‌ పరీక్షల సందడి 18/26
ఇంటర్‌ పరీక్షల సందడి 19/26
ఇంటర్‌ పరీక్షల సందడి 20/26
ఇంటర్‌ పరీక్షల సందడి 21/26
ఇంటర్‌ పరీక్షల సందడి 22/26
ఇంటర్‌ పరీక్షల సందడి 23/26
ఇంటర్‌ పరీక్షల సందడి 24/26
ఇంటర్‌ పరీక్షల సందడి 25/26
ఇంటర్‌ పరీక్షల సందడి 26/26

Updated at - Mar 01 , 2024 | 07:37 AM