జాతర ముగిసినా ఎడతెగని రద్దీ

ABN, Publish Date - Feb 25 , 2024 | 04:01 PM

నాలుగురోజులపాటు సమ్మక్క, సారలమ్మలు భక్తజనులను ఆశీర్వదించి వనప్రవేశం చేసినప్పటికీ మేడారంలో రద్దీ తగ్గడం లేదు.

జాతర ముగిసినా ఎడతెగని రద్దీ 1/15
జాతర ముగిసినా ఎడతెగని రద్దీ 2/15
జాతర ముగిసినా ఎడతెగని రద్దీ 3/15
జాతర ముగిసినా ఎడతెగని రద్దీ 4/15
జాతర ముగిసినా ఎడతెగని రద్దీ 5/15
జాతర ముగిసినా ఎడతెగని రద్దీ 6/15
జాతర ముగిసినా ఎడతెగని రద్దీ 7/15
జాతర ముగిసినా ఎడతెగని రద్దీ 8/15
జాతర ముగిసినా ఎడతెగని రద్దీ 9/15
జాతర ముగిసినా ఎడతెగని రద్దీ 10/15
జాతర ముగిసినా ఎడతెగని రద్దీ 11/15
జాతర ముగిసినా ఎడతెగని రద్దీ 12/15
జాతర ముగిసినా ఎడతెగని రద్దీ 13/15
జాతర ముగిసినా ఎడతెగని రద్దీ 14/15
జాతర ముగిసినా ఎడతెగని రద్దీ 15/15

Updated at - Feb 25 , 2024 | 04:01 PM