ఘనంగా తిరుగు వారం పండగ

ABN, Publish Date - Feb 28 , 2024 | 03:46 PM

మేడారం సమ్మక్క, సారలమ్మ మహా జాతర ముగిసిన తర్వాత వనదేవతల పూజారులు(వడ్డెలు) బుధవారం తిరుగువారం పండగను ఘనంగా నిర్వహించారు.

ఘనంగా తిరుగు వారం పండగ 1/17
ఘనంగా తిరుగు వారం పండగ 2/17
ఘనంగా తిరుగు వారం పండగ 3/17
ఘనంగా తిరుగు వారం పండగ 4/17
ఘనంగా తిరుగు వారం పండగ 5/17
ఘనంగా తిరుగు వారం పండగ 6/17
ఘనంగా తిరుగు వారం పండగ 7/17
ఘనంగా తిరుగు వారం పండగ 8/17
ఘనంగా తిరుగు వారం పండగ 9/17
ఘనంగా తిరుగు వారం పండగ 10/17
ఘనంగా తిరుగు వారం పండగ 11/17
ఘనంగా తిరుగు వారం పండగ 12/17
ఘనంగా తిరుగు వారం పండగ 13/17
ఘనంగా తిరుగు వారం పండగ 14/17
ఘనంగా తిరుగు వారం పండగ 15/17
ఘనంగా తిరుగు వారం పండగ 16/17
ఘనంగా తిరుగు వారం పండగ 17/17

Updated at - Mar 01 , 2024 | 07:42 AM