ద్వారకలో ‘సుదర్శన్‌ సేతు’ ప్రారంభం

ABN, Publish Date - Feb 25 , 2024 | 04:07 PM

దేశంలోనే అతి పొడవైన తీగల వంతెనను ప్రధాని నరేంద్ర మోదీ గుజరాత్‌లోని ద్వారకలో నేడు ప్రారంభించారు.

ద్వారకలో ‘సుదర్శన్‌ సేతు’ ప్రారంభం 1/13
ద్వారకలో ‘సుదర్శన్‌ సేతు’ ప్రారంభం 2/13
ద్వారకలో ‘సుదర్శన్‌ సేతు’ ప్రారంభం 3/13
ద్వారకలో ‘సుదర్శన్‌ సేతు’ ప్రారంభం 4/13
ద్వారకలో ‘సుదర్శన్‌ సేతు’ ప్రారంభం 5/13
ద్వారకలో ‘సుదర్శన్‌ సేతు’ ప్రారంభం 6/13
ద్వారకలో ‘సుదర్శన్‌ సేతు’ ప్రారంభం 7/13
ద్వారకలో ‘సుదర్శన్‌ సేతు’ ప్రారంభం 8/13
ద్వారకలో ‘సుదర్శన్‌ సేతు’ ప్రారంభం 9/13
ద్వారకలో ‘సుదర్శన్‌ సేతు’ ప్రారంభం 10/13
ద్వారకలో ‘సుదర్శన్‌ సేతు’ ప్రారంభం 11/13
ద్వారకలో ‘సుదర్శన్‌ సేతు’ ప్రారంభం 12/13
ద్వారకలో ‘సుదర్శన్‌ సేతు’ ప్రారంభం 13/13

Updated at - Mar 01 , 2024 | 07:43 AM