యాదాద్రికి జనవాహిని

ABN, Publish Date - May 19 , 2024 | 04:16 PM

తెలంగాణ తిరుపతిగా విరాజిల్లుతున్న యాదాద్రి లక్ష్మీనరసింహుడి దివ్యక్షేత్రం ఆదివారం రద్దీగా మారింది.

యాదాద్రికి జనవాహిని 1/16
యాదాద్రికి జనవాహిని 2/16
యాదాద్రికి జనవాహిని 3/16
యాదాద్రికి జనవాహిని 4/16
యాదాద్రికి జనవాహిని 5/16
యాదాద్రికి జనవాహిని 6/16
యాదాద్రికి జనవాహిని 7/16
యాదాద్రికి జనవాహిని 8/16
యాదాద్రికి జనవాహిని 9/16
యాదాద్రికి జనవాహిని 10/16
యాదాద్రికి జనవాహిని 11/16
యాదాద్రికి జనవాహిని 12/16
యాదాద్రికి జనవాహిని 13/16
యాదాద్రికి జనవాహిని 14/16
యాదాద్రికి జనవాహిని 15/16
యాదాద్రికి జనవాహిని 16/16

Updated at - May 19 , 2024 | 04:16 PM